Нашата ученичка Ерза Рустеми беше во кабинетот на претседателот каде ја потпишаа „Декларацијата“ за децата, младите и климатските активности, со која Северна Македонија се приклучува на 30-те земји потписнички на оваа декларација.
Sot në kabinetin e kryetarit të shtetit nënshkruam “Deklaratën” për fëmijët,të rinjë dhe veprimin e klimës, me të cilën Maqedonia e Veriut ju bashkangjitë 30-vendeve nënshkruese të kësaj deklarate.