Skip to content

Нашата ученичка Ерза Рустеми беше во кабинетот на претседателот каде ја потпишаа…

Нашата ученичка Ерза Рустеми беше во кабинетот на претседателот каде ја потпишаа „Декларацијата“ за децата, младите и климатските активности, со која Северна Македонија се приклучува на 30-те земји потписнички на оваа декларација.
Sot në kabinetin e kryetarit të shtetit nënshkruam “Deklaratën” për fëmijët,të rinjë dhe veprimin e klimës, me të cilën Maqedonia e Veriut ju bashkangjitë 30-vendeve nënshkruese të kësaj deklarate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *