Нашата ученичка Марија Ангеловска под менторство на наставничката Роза Нешова освои втора награди на натпреварот за литературни творби на тема „Заштитата од пожари“ во организација на ППС на град Скопје