Нашето второ семејство, ние пример за соживот, заедно и во добри и тажни моменти, денес на нашите наставнички Љуљезиме Бајрами и Шкендие Ала им посакавме среќно пензионирање со желба долго да си ја користат во здравје, многу емоции, убави спомени, остануваме посветени на нашиот пат.
Familja jonë e dytë, ne jemi një shembull i bashkëjetesës, së bashku në momente të mira dhe të vështira, sot mësueset tona Luljezime Bajrami dhe Shkendie Ala i përcjellim për pension me dëshirën që ta përdorin atë për një kohë të gjatë, në shëndet, shumë emocione dhe kujtime të mira, ne mbetemi të përkushtuar në rrugën tonë.