Нашето училиште беше наградено со Европска ознака за квалитет за работата на колешката Верче Петрова во еТвининг проектот „ATOM FROM PAST TO PRESENT