Нашето училиште низ неколку слики.
Изработил Верче Петрова

[fb_vid id=”2014714585334625″]