Нашите ученици земаа учество на Едукативната трибина за одбележување на Светски ден на здравјето — ден посветен на подигање на свеста за здравјето на луѓето ширум светот кој се одбележува на 7 април секоја година.
Nxënësit tanë morrën pjesë në tribunën edukative për shënimin e Ditës Botërore të Shëndetit – ditë e dedikuar në ngritjen e vetëdijes për shëndetin e njerëzve, e cila në të gjithë botën shënohet çdo vit me 7 prill.