Нашите ученици под менторство на наставничките Силвана Урџанис и Назмије Бела учествуваа на Eko Training Center-Sweden – организација за заштита на животната средина,при што имаа можност преку фотографија да прикажат засадување и грижа на растенијата во својот дом.