Нашите ученици Стефан Иванов, Димитриј Јовановски, Адем Вукељ и Леис Факиќ во периодот од 11 до 13 јуни како дел од тимот на ФК Карев учествуваат на меѓународниот турнир Vujadin Boshkov во Нови Сад.