Нашите ученички Софија Штрбевска и Слаѓана Пауновиќ земаа учество на првиот детски фестивал Бутелски џивџанчиња во организација на општина Бутел.