Skip to content

Нашите ученички Тамара Петковска и Еми Смиљковска од 6-1одд. учествуваа на ко…

Нашите ученички Тамара Петковска и Еми Смиљковска од 6-1одд. учествуваа на конкурсот “Од отпад, до уметничко дело!” организиран од Пакомак во соработка со Пивара Скопје и БиМилк.

Наставник ментор:Силвана Урџанис
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *