Нашите ученички Тамара Петковска и Еми Смиљковска од 6-1одд. учествуваа на конкурсот “Од отпад, до уметничко дело!” организиран од Пакомак во соработка со Пивара Скопје и БиМилк.

Наставник ментор:Силвана Урџанис