Нашите франкофони Матеј Рајковски и Ханан Демиќ од VII-1 одд. по успехот на регионалниот натпревар, успешно се претставија и на државниот натпревар по спелување на француски јазик! Честитки!