Нашите четвртоодделенци IV – 2 и IV – 4 денес со огромна радост седнаа во училишните клупи и со задоволство го прифатија предизвикот наречен,, читање со разбирање” учествувајќи на пробното Меѓународно тестирање ПИРЛС, организирано по сите протоколи за заштита од КОВИД 19, а во организација на раководниот тим, стручната служба и тимот на наставници, како и вработените за техничка поддршка.
Ленче Неделковска – координатор