Најдобар подарок, детски цртеж. Искрено, среќна, горда и благодарна на нашата ученичка за пријатното изненадување.
Vizatim i fëmijës,dhuratë më e mirë.
Sinqerisht e gëzuar,e lumtur,krenare dhe mirënjohëse nga nxënësja e jonë për suprizën e këndshme.
Nxënësja :Ajana Xhambazi IV-4 ,mësuesja Fatime Alii.