На градскиот натпревар по прва помош во организација на Црвениот крст, екипата на нашето училиште освои III – то место