На денешен ден, на 5 мај 1945 година, со Решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик
Весна Стајковска наставник по македонски јазик

[fb_vid id=””]