На ден 16.12.2021, во спортска сала „Алуш Хамити“ при ООУ„Kонгреси и Манастирит“ се одиграа натпревари одбојка во склоп на Северната Зона – Скопје помеѓу основните училишта кои ги претставуваа своите општини: Општина Чаир, Општина Бутел, Општина Шуто Оризари, Општина Чучер Сандево.
ООУ„Живко Брајковски“ го освои 1-то место, а со тоа и пласман да учествува на натпреварите на ниво на град Скопје.
Одговорни наставници:
Муамер Абдула, Фатон Ганиу
Me datën 16.12.2021 në garat e Volejbollit për zonën Veri -Shkup në palestrën sportive ” Alush Hamiti ” pranë Sh.F Kongresi Manastirit u zhvilluan ndeshjet nga Shkollat Fillore që përfaqsojnë Komunën Çair , Komunën Butel , Komunën
Shuto Orizari , Komunën Çuçer Sandevo .
Sh.F Zhivko Brajkovski si fitues në nivel komunal në këto gara e përfaqësoi
Komunën e Butelit .Në dy ndeshjet që i zhvilluam Sh.F Zhivko Brajkovski fitoi me rezultat 2-0 në sete dhe këto dy fitore na siguruan vendin e I ( e parë ) në Zonën Veri . Tashmë ekipi jonë i vazhdon garat me përfaqsuesit e zonave tjera në nivel të qytetit të Shkupit .
Mësimdhënësit përgjegjës :
Muamer Abdullai
Faton Ganiu