На ден 19.03.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одржа општинскиот натпревар по англиски јазик за основните училишта на кој учествуваа ученици од нашето училиште.
Софија Штрбевска-8 одделение- 1 место – ментор Александра Тумбевска
Јана Ѕунзуровска – 5 одделение-II место, ментор Маја Ѓорѓевска
Туана Муареми-5 одделение – II место, ментор Јехона Ука Цури
Еми Смиљковска- 6 одделение-III место – ментор Александра Тумбевска
Беис Аџија-7 одделение – III место – ментор Весна Пановска
Илина Младеновска-7 одделение – III место-ментор Весна Пановска
Më 19 mars 2022 në shkollën fillore “Krume Kepeski” Kisella Voda, Shkup, u mbajtën garat komunale në gjuhën angleze për shkollat ​​fillore në të cilat gara morën pjesë nxënës të shkollës tonë,ku u kualifikuam për në garat regjionale me vendet si më poshtë:
Tuana Muaremi-klasa e V-Vendi i II,mentor:Jehona Uka Curri