На ден 24.02.2020 година учениците кои се вклучени во секцијата за ,,Здрава храна“ поддржана од фондацијата Песталоци, заедно со нивните наставници -ментори ја посетија фабриката Виталиа.
Учениците имаа можност да се едуцираат да научат за процесот на производство и секако да вкусат дел од производите на Виталиа.