На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одржа регионален натпревар по англиски јазик за основните училишта на кој учениците Беис Аџија и Илина Младеновска од 7 одделение освоија 2 место, со кој се пласираат на државен натпревар по англиски јазик.
Весна Пановска наставник по англиски јазик