На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одржа регионален натпревар по англиски јазик за основните училишта на кој ученичката Софија Штрбевска од 8 одделение освои 2 место, со што се пласираше на државниот натпревар по англиски јазик.
Александра Тумбевска наставник по англиски јазик