На наградниот конкурс, организиран од Противпожарниот сојуз на град Скопје, нашата ученичка Мартина Нацева од 9-1 одд., под менторство на настaвничката по македонски јазик Љубица Атанасовска го освои 2 место за литературен есеј на тема “Како да ги заштитиме шумите од пожар”. Честитки!