На покана од страна на Народниот Правобранител учениците од ООУ „ Живко Брајковски“- Бутел земаа учество во креативна работилница по повод Светскиот ден на детето и одбележувањето на 30 години од усвојувањето на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето.