На регионалниот натпревар по Спелување на француски јазик 2018, нашите ученици Матеј Рајковски и Ханан Демиќ од VII-1одд. ги освоија 2 и 3 место и со тоа успеаа да се пласираат на државниот натпревар по Спелување на француски јазик!