Skip to content

На републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки – 2021“ нашата ученичка …

На републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки – 2021“ нашата ученичка Шќипе Нухи – седмо одд. го освои второто место во категоријата од седмо до деветто одделение
Ментор: Катарина Тодорческа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *