На 05.02.2020 претставници од училишниот инклузивен тим земаа учество на работилница на тема „Подготовка за имплементација на новиот модел на проценка за дополнителна образовна,здравствена и социјална подршка на дете или младинец, базиран на меѓународната класификација на функционирањето“ во организација на Центарот за функционална проценка и поддршка на деца и млади.