Skip to content

На 05.02.2020 претставници од училишниот инклузивен тим земаа учество на работил…

На 05.02.2020 претставници од училишниот инклузивен тим земаа учество на работилница на тема „Подготовка за имплементација на новиот модел на проценка за дополнителна образовна,здравствена и социјална подршка на дете или младинец, базиран на меѓународната класификација на функционирањето“ во организација на Центарот за функционална проценка и поддршка на деца и млади.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *