На 16.10.2018 година ученици од нашето училиште учествуваа нa Фестивал на фигури од овошје и зеленчук „Сочни фигури“ во организација на ДСУ „Св. Наум Охридски“ – Скопје и секцијата за здрава храна.