На 17 октомври, 2018 година, во Младинскиот културен центар во Скопје, повеќе од 150 ученици од училиштата низ Македонија ги промовираа продуктите од заедничките ученички активности и креативните работилници во кои учествуваа во учебната 2017/2018 година во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка…