На 30.03.2020 Се изврши целосна дезинфекција на училишниот објект за заштита од корона вирус.