,, Не сонувам, не е шега.
Први април дојде сега.
Снешко Белчо пак ни' дојде,
Коронката ќе ни' ојде.
Наместо маскирани
по улица да шетаме,
си седиме дома
и меѓусебно си сметаме. ''
На креативноста наша
никој не ѝ може ништо,
3-2 е храбро,
Колку да се знае чисто. ''
(е-училница)

Денот на шегата и доаѓањето на ,, пролетта'' на креативен начин го одбележаа учениците од III-2 одделение од ООУ,, Живко Брајковски '' Бутел, Скопје со одделенскиот наставник Ленче Неделковска.