Нови табли и обрачи за кошарка се поставени во училишната спортска сала. Набавени се и топки за кошарка, фудбал, ракомет и одбојка со цел да се подобрат условите за работа на часот по физичко и здравствено образование.