Обука на тема „Вовед во основните вештини и развојот на лидерство“ 16.12.2019 година