Одбележувањето на 8-ми Декември- Свети Климент Охридски
Зоран Аврамавски наставник по историја и граѓанско образование