Одбележување на денот на книгата дневен престој
наставник Blertta Aliu