Одбележување на денот на нашето училиште 2019
Shënim i patronatit të shkollës sonë 2019
Заедно сме – силни сме
кон Европа чекориме
Bashkë jemi të fortë jemi
hapërojmë drejt Evropës

videovideovideovideovideo