Одбележување на денот на планетата земја дневен престој
наставник Blertta Aliu