Одбележување на Светска недела на детето
Работилница под раководство на наставничката Ленче Неделковска