Skip to content

Одбележување на Светски ден на детето под мотото Имам право на среќно детство. С…

Одбележување на Светски ден на детето под мотото Имам право на среќно детство. Со свечено ветување првачињата пристапија во детската организација. На свеченоста присуствуваа и претставници од канцеларијата на народниот правобранител: заменик народен правобранител Васка Бајрамовска Мустафа, државен советник Весна Костиќ Ивановиќ, советник Жаклина Петреска, советник Весна Бошевска Петрушевска. Исто така првооделенците ја посетија и зградата на Општина Бутел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *