Одбележување на светски ден на сонцето 3-ти мај
Дневен престој одделенски наставник Blertta Aliu
(е-училница)