Одбележување на 1 декември-Светски ден на борба против ХИВ/СИДА
Shënimi i 1 Dhjetorit – Dita botërore e luftës kundër HIV- SIDA