Одбележување на 1 Јуни – Светски ден на детето
IV-2одделение, наставник Ленче Неделковска