Одбележување на 150 години од раѓањето на Гоце Делчев
Зоран Аврамовски наставник по историја

[fb_vid id=”316604367082392″]