Одбележување на 22 Април- Ден на планетата Земја, V-2 одд ,наставник Мирфетка Јашароска