Одбележување на 22 Април- Ден на планетата Земја, Нуран Речица и Вјолца Поцеста одделенски наставнички