Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Blerta Aliu – Shpetime Aliji