Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Маја Ѓорѓиевска наставник по англиски јазик