Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Фатиме Али одделенски наставник