Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Александра Гулевска одделенски наставник