Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Афрдита Сејди одделенски наставник