Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Флора Жерка одделенски наставник