Одбележување на 22-ри април Денот на планетата Земја
Верица Милошевска одделенски наставник